Khắc phục răng hàm trên chìa cho khách hàng thiếu 2 răng cửa dưới bằng mắc cài kim loại

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài so với hàm dưới rất mất thẩm mỹ, góc nghiêng môi nhô nhiều

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, cắm 2 vis để kéo lui răng cửa tối đa.

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp cân đối đường giữa, răng cửa thẳng trục 

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa hẳn, nụ cười đẹp hơn do răng không bị chìa ra, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô.

 

Share: