Khắc phục một ca cắn chìa, khớp cắn sâu dùng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn sâu, hô hàm trên, răng cửa hàm trên chìa ra ngoài so với hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, kéo lùi răng cửa hàm trên, chỉnh khớp cắn hạng II

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm cắn chìa bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khớp cắn sâu, hết cắn chìa, nụ cười và góc nghiêng đẹp hơn

Share: