Khắc phục hô hàm trên, khớp cắn sâu bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 2 răng số 4 hàm trên

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa ra so với hàm dưới, khớp cắn sâu, đường giữa 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, hàm dưới di xa răng hàm để có chỗ sắp đều răng và làm phẳng cung răng

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp, đường giữa 2 hàm cân nhau, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng cửa hàm trên không còn bị chìa so với hàm dưới, không bị khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy đỡ hô, cằm đỡ lẹm

Share: