Chỉnh nha mặt lưỡi khắc phục một hàm răng lộn xỉ sau gần 2 năm, có nhổ 4 răng tạo chỗ

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng lộn xộn cả 2 hàm, cười rất mất thẩm mỹ, đường giữa 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng tạo chỗ sắp đều răng, không dùng minivis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn trùm cắn chìa lý tưởng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết lệch đường giữa 2 hàm, nụ cười đẹp hơn