Chỉnh nha hô cho bạn nữ 23 tuổi bằng mắc cài kim loại

Tình trạng trước Chỉnh nha hô tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu Thạc sỹ Bác sỹ nội trú Việt Anh: môi nhô, khuôn mặt nhìn nghiêng hô, khi cười thấy răng chìa ra ngoài gây mất thẩm mỹ, nhất là 2 răng cửa vừa chìa vừa nhô ra như răng thỏ. Ảnh trong miệng thấy răng cửa hàm trên và hàm dưới đều chìa. Hàm dưới răng lộn xộn, cung răng hẹp.

Niềng răng hô cho bạn nữ 23 tuổi
Chỉnh nha hô cho bạn nữ 23 tuổi
Phương án Chỉnh nha: sử dụng mắc cài kim loại OrthoClassic, nhổ 4 răng số 4, kéo răng cửa vào tối đa. Có sử dụng 2 minivis ở hàm trên. Gắn mắc cài toàn bộ, không dùng khâu (band). Nong rộng hàm dưới.

Niềng răng hô cho bạn nữ 23 tuổi 1
Chỉnh nha hô cho bạn nữ 23 tuổi
Kết quả sau 24 tháng Chỉnh nha tại trung tâm Chỉnh nha Bác sĩ Việt Anh: cung hàm tròn đều đặn, hai hàm khớp khít với nhau, cân xứng. Răng đều đẹp, lồng múi tốt. Răng cửa được kéo thẳng trục, không còn bị chìa. Môi giảm độ nhô. Mặt nghiêng hài hòa.

Niềng răng hô cho bạn nữ 23 tuổi 2
Chỉnh nha hô cho bạn nữ 23 tuổi
So sánh trước và sau Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại: khuôn mặt ưa nhìn hơn, mặt thẳng môi thư giãn hơn, góc nghiêng hài hòa hơn do môi thu vào, cảm giác mũi và cằm cao hơn. Nụ cười hài hòa hơn do răng được kéo vào, không còn chĩa ra ngoài.

Niềng răng hô cho bạn nữ 23 tuổi 3
Chỉnh nha hô cho bạn nữ 23 tuổi

Share: