Chỉnh nha hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4

Chỉnh nha hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu

Tình trạng trước khi Chỉnh nha tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, hô hàm, cằm lẹm, hàm dưới lùi. Các răng hàm bị sâu nhiều.

Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4
Chỉnh nha hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4
Phương án Chỉnh nha: nhổ 4 răng hàm bị sâu thay cho răng số 4, kéo vào tối đa. Cắm 3 minivit. Sử dụng mắc cài kim loại OrthoClassis

Chỉnh nha hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4
Kết quả Chỉnh nha tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: Răng đều, cân đối, khớp cắn đúng, răng lồng múi tốt. Khi cười thấy răng đỡ chìa hẳn. Góc nghiêng hài hòa.

Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4
Chỉnh nha hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4
So sánh ảnh trước và sau Chỉnh nha: răng đều hơn, môi trên đỡ nhô, cằm đỡ lẹm, góc nghiêng đẹp hơn nhiều. Mặc dù nhổ răng hàm thì thời gian Chỉnh nha sẽ kéo dài hơn và ca niềng sẽ phức tạp hơn, nhưng vẫn đạt được kết quả thành công.

Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4

Chỉnh nha hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4

Share: