Trường hợp hô, răng lộn xộn được niềng răng mặt trong thành công, có nhổ 4 răng và cắm vis hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng răng lộn xộn, răng cửa chìa, góc nghiêng thấy môi nhô, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng để kéo lùi răng cửa và sắp đều răng, hàm trên cắm 2 minivis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong:  răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, nụ cười đẹp, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, đỡ chìa, nụ cười tự tin hơn hẳn, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô, cằm đỡ lẹm

Share: