Phương pháp buộc dây trong chỉnh nha mặt lưỡi

Có nhiều phương pháp buộc dây khác nhau trong chỉnh nha mặt lưỡi, sử dụng chỉ thép hoặc chun đơn.

Việc sử dụng chỉ thép màu trắng (thẩm mỹ) được khuyến cáo do dễ quan sát hơn ở mặt trong của cả hàm trên và hàm dưới. Độ mềm dẻo của chỉ thép thẩm mỹ cho phép thao tác, xoắn, cắt và ấn xuống bên dưới dây cung dễ dàng hơn. Kiểu buộc kép (double-tie) cho phép đặt dây cung hoàn toàn vào rãnh mắc cài, tránh dây cung bị trượt ra khỏi mắc cài.

Đầu tiên, cần đặt chỉ thép phía sau dây cung và mắc cài để ôm và đưa dây vào tại phần ngoài cùng của rãnh mắc cài (Hình 1).

Hình 1 Đặt chỉ thép phía sau dây cung và mắc cài

Bắt chéo chỉ thép xung quanh mắc cài và kéo các đầu chỉ thép lên để xoắn lại ở cạnh bên của mắc cài (Hình 2).

Hình 2 Sau khi chỉ thép vòng qua mắc cài, các đầu chỉ thép cần được xoắn lại

Dùng kìm cắt gần cắt các đầu chỉ và ấn vào phía sau mắc cài, nhằm tránh gây khó chịu cho bệnh nhân. Có thể sử dụng cây ấn dây hoặc kìm Mathieu.

Việc cắt đầu chỉ thừa sau khi xoắn chỉ thép là rất quan trọng (Hình 3).

Hình 3 Sau khi xoắn chỉ thép, đầu chỉ thừa cần được cắt bỏ

Share: