Niềng răng mặt trong ở hàm trên điều trị răng thưa

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng thưa răng cửa, gây mất thẩm mỹ khi cười, răng hơi chìa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: kéo đóng khe thưa răng cửa, dùng mắc cài mặt trong hàm trên và mắc cài mặt ngoài hàm dưới

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: các răng khít nhau, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục hơn, khe răng thưa được kéo khít, nụ cười đẹp hơn, mặt thon gọn hơn

Share: