Niềng răng mặt trong khắc phục hô, lộn xộn cho khách hàng hỏng răng số 6 hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên lộn xộn, chìa ra ngoài, góc nghiêng môi nhô, hàm dưới mất 1 răng số 6 và hỏng 1 răng số 6, đường giữa 2 hàm lệch nhau

 

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên và răng số 6 bị hỏng hàm dưới, kéo khít khoảng nhổ răng số 6 để không phải trồng implant

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, đường giữa cân đối, khớp cắn lồng múi chuẩn, khoảng mất răng 6 được kéo khít

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn và đỡ chìa, nụ cười đẹp lên nhiều lần, góc nghiêng đỡ hô hẳn

Share: