Niềng răng mặt trong hàm trên sửa lại một ca niềng mặt ngoài bị hỏng do nhổ lệch

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng đã từng niềng răng mặt ngoài, nhổ răng số 2 ở bên phải cả trên và dưới nên làm răng lệch hết sang bên phải, vẫn còn hô, răng chìa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 bên trái để kéo chỉnh đường giữa răng lại cho cân với mặt và giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: đường giữa răng khá cân với đường giữa mặt, khớp cắn lồng múi ổn định, răng cửa thẳng trục

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, khi cười nhìn răng không còn bị lệch sang phải, góc nghiêng đỡ hô

Share: