Niềng răng mặt trong hàm trên khắc phục răng cửa lộn xộn, chìa, môi nhô, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa và lộn xộn, góc nghiêng thấy môi hơi nhô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm, không dùng vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô

Share: