Niềng răng mặt trong chữa răng lộn xộn, hô, nhổ 4 răng hoàn thành sau gần 2 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh khá nặng, hàm trên có 1 răng tụt hẳn bên trong. 

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: Khách hàng có 1 răng số 5 hàm dưới mọc ngầm, phương án niềng là nhổ răng này và 3 răng số 4 để có chỗ sắp răng và kéo lùi răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, trục răng thẳng hơn, khớp cắn ổn định, nụ cười tự tin

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn hẳn, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô, cằm đỡ lẹm

Share: