Niềng răng lộn xộn, hô cho khách hàng 38 tuổi, nhổ 3 răng số 4 và 1 răng số 6 bị hỏng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn cả hai hàm, hàm trên có 1 răng cửa thụt vào trong nên đường giữa hàm trên lệch sang phải, góc nghiêng bị hô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: khách hàng có 1 răng giả số 6 hàm dưới, bác sĩ nhổ răng này và 3 răng số 4 để tạo khoảng trống dàn đều răng và kéo răng vào chữa hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, răng đỡ chìa, nhân trung hàm trên đỡ lệch, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô

Share: