Niềng răng hô, lộn xộn bằng mắc cài mặt lưỡi tự buộc In-Ovation L

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: môi nhô, khi ngậm miệng môi bị căng, răng hai hàm đều chìa

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 4 răng số 4 để tạo khoảng trống kéo lui răng cửa giảm hô. Hàm trên cắm 2 vis để kéo lui tối đa. Sử dụng mắc cài mặt lưỡi tự buộc In-Ovation L.

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi tốt. Góc nghiêng chuẩn, không hô. 

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: Khi ngậm miệng môi không còn bị căng, nụ cười hài hòa hơn, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô hẳn.

Share: