Niềng răng chữa hô bằng cách nhổ răng số 4 tạo khoảng, dùng mắc cài mặt lưỡi Hàn Quốc

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng môi nhô nhiều, cằm lẹm hẳn, răng cửa hàm trên chìa ra ngoài

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi dựng trục răng cửa cho thẳng, hàm trên cắm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa hết chìa, góc nghiêng môi đỡ nhô, cằm đỡ lẹm

Share: