Một ca răng khấp khểnh lộn xộn được Chỉnh nha mặt lưỡi thành công

chỉnh nha việt anh hà nội

Một ca răng khấp khểnh lộn xộn được Chỉnh nha mặt lưỡi thành công

Tình trạng trước khi Chỉnh nha: răng khấp khểnh lộn xộn, răng cửa chìa nhiều, môi nhô nhẹ.

Một ca răng khấp khểnh lộn xộn được niềng răng mặt lưỡi thành công
Một ca răng khấp khểnh lộn xộn được Chỉnh nha mặt lưỡi thành công
Phương án Chỉnh nha: nhổ 4 răng hàm nhỏ để tạo khoảng sắp đều răng và kéo thẳng răng cửa. Cắm 2 vít ở hàm trên. Sử dụng mắc cài mặt lưỡi đa rãnh CLB.

Một ca răng khấp khểnh lộn xộn được niềng răng mặt lưỡi thành công
Một ca răng khấp khểnh lộn xộn được Chỉnh nha mặt lưỡi thành công
Kết quả Chỉnh nha: răng đều đẹp cân đối, không còn răng khểnh. Răng cửa được kéo thẳng, khớp cắn lồng múi tốt. Nụ cười và góc nghiêng đẹp.

Một ca răng khấp khểnh lộn xộn được niềng răng mặt lưỡi thành công
Một ca răng khấp khểnh lộn xộn được Chỉnh nha mặt lưỡi thành công
So sánh ảnh trước và sau niềng: răng đều hơn, răng cửa bớt chìa, nụ cười tươi hơn với hàm răng đều đẹp. Môi giảm độ nhô một chút.

Một ca răng khấp khểnh lộn xộn được niềng răng mặt lưỡi thành công
Một ca răng khấp khểnh lộn xộn được Chỉnh nha mặt lưỡi thành công

Share: