Một ca hô, răng chìa được khắc phục bằng niềng răng mắc cài mặt lưỡi có nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, góc nghiêng môi hơi nhô, đường giữa răng hai hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, dùng mắc cài mặt lưỡi 2 rãnh, kéo lùi răng cửa 2 hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng cửa thẳng, khớp cắn lồng múi chuẩn, đường giữa 2 hàm khá cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn do răng thẳng, góc nghiêng gần như hết hô, cằm đỡ lùi

Share: