Kéo lùi răng nanh một phần trong chỉnh nha mặt lưỡi

Ở những bệnh nhân chen chúc vừa phải hoặc nặng, hoặc khi cần di xa răng nanh phối hợp với neo chặn tối đa, cần thiết kế một dây cung cá nhân để chỉ di xa răng nanh.

Dây cung (SS 0.014″ hoặc TMA 0.016″) có một loop tròn nhỏ ở ngay phía trước các răng hàm nhỏ mỗi bên. Mắc chun chuỗi từ răng nanh tới loop để kéo răng nanh về phía xa (Hình 1).

Hình 1 Dây cung kéo lùi răng nanh một phần

Bệnh nhân sau đây sẽ là một ví dụ rõ ràng.

Lý do đến khám chính của bệnh nhân đó là lệch đường giữa. Răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên bên phải đã bị nhổ khi bệnh nhân còn nhỏ trong lần điều trị chỉnh nha đầu tiên. Cần nhổ răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên bên trái để điều chỉnh đường giữa.

Nên đưa răng nanh hàm trên bên trái về vị trí phù hợp trước khi kéo lùi các răng cửa (Hình 2).

Hình 2 Dây cung kéo lùi răng nanh một phần tại thời điểm ban đầu và 3 tháng sau đó

Khi răng nanh đã di chuyển tới vị trí mong muốn, hoàn tất điều trị bằng cơ chế thông thường. Dây cung tròn và chữ nhật (0.016″ hoặc 0.0175″ × 0.0175″) được khuyến cáo sử dụng (Hình 3).

Hình 3 Sau khi bắt đầu điều trị 6 tháng và 9 tháng

Kết quả cho thấy đường giữa đã được điều chỉnh đúng và đóng hoàn toàn khoảng trống nhổ răng. Khí cụ duy trì cố định được gắn ngay sau khi tháo mắc cài (Hình 4).

Hình 4 Dây cung chữ nhật cuối cùng (TMA 0.0175″ x  0.0175) và khí cụ duy trì cố định tại thời điểm kết thúc điều trị

Share: