Giai đoạn làm đều trong chỉnh nha mặt lưỡi

Giai đoạn đầu trong chỉnh nha luôn luôn bao gồm làm thẳng và làm phẳng cung răng trên và dưới.

Nói chung, những dây cung có tỷ lệ tải/biến dạng thấp (độ đàn hồi cao) thường được sử dụng làm dây cung dàn đều ban đầu phụ thuộc vào mức độ khấp khểnh, khớp cắn ban đầu, và mục tiêu điều trị.

Để bắt đầu giai đoạn làm đều, điều quan trọng là phải ghi nhớ trong đầu rằng, khoảng cách liên mắc cài trong chỉnh nha mặt lưỡi hẹp hơn so với chỉnh nha mặt ngoài, dây cung được khuyến cáo là dây xoắn (0.0155″ hoặc 0.0175″), dây cung NiTi (0,010″ hoặc 0.013″), hay CuNiTi (0.016″) (Hình 1).

Hình 1 Giai đoạn làm đều ban đầu với dây cung NiTi 0.012″ (Ảnh chụp thực tế tại Nha khoa Như Ngọc)

Khi tất cả các rãnh mắc cài đã nằm trên một đường cong đều đặn, dây cung TMA 0.016″ hoặc SS 0.016″ được khuyến cáo sử dụng để kết thúc giai đoạn làm đều ban đầu (Hình 2).

Hình 2 Tiếp tục làm đều với dây cung NiTi 0.016″ (Ảnh chụp thực tế tại Nha khoa Như Ngọc)

Theo quan điểm sinh lý học, cần nhấn mạnh rằng dây cung đầu tiên được sử dụng phải thật đàn hồi để đảm bảo tạo ra lực rất nhẹ vào lúc bắt đầu điều trị. Nên duy trì dây cung này trong thời gian tối thiểu 6-12 tuần.

Để thiết lập độ torque của răng (độ nghiêng theo chiều má-lưỡi) trước khi bắt đầu giai đoạn kéo đóng khoảng, cần sử dụng dây cung chữ nhật/vuông (Hình 3).

Hình 3 Thiết lập độ torque của răng bằng dây cung NiTi 0.016″ x 0.016″ (Ảnh chụp thực tế tại Nha khoa Như Ngọc)

Share: