Chỉnh nha một ca hô răng và hô hàm trong 18 tháng

chỉnh nha hô hàm

Một bạn nữ 27 tuổi tới khám tư vấn tại trung tâm niềng răng chuyên sâu bác sỹ nội trú Việt Anh với lý do chính là muốn khắc phục tình trạng răng chìa và hô hàm. Bạn có hàm dưới hơi quá phát và lệch sang bên phải, làm cho đường giữa cung răng dưới bị lệch hơn so với cung răng trên. Răng hai hàm hơi lộn xộn.

Niềng răng một ca hô răng và hô hàm
Niềng răng một ca hô răng và hô hàm

Qua thăm khám lâm sàng, đo trục răng trên phim xquang và xác định mức độ thiếu khoảng trên mẫu hàm, bác sỹ xác định đây là một ca hô do cả răng và xương hàm, trục răng không quá chìa nhưng mức độ nhô của môi khá lớn. Để điều trị cần nhổ răng và thực hiện kỹ thuật kéo răng chạy tịnh tiến (song song), tránh bị quặp, nhằm đem theo phần xương ổ ở chân răng vào cùng với răng.

Niềng răng một ca hô răng và hô hàm 1
Niềng răng một ca hô răng và hô hàm

Một bạn nữ 27 tuổi tới khám tư vấn tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu bác sỹ nội trú Việt Anh với lý do chính là muốn khắc phục tình trạng răng chìa và hô hàm. Bạn có hàm dưới hơi quá phát và lệch sang bên phải, làm cho đường giữa cung răng dưới bị lệch hơn so với cung răng trên. Răng hai hàm hơi lộn xộn.

Niềng răng một ca hô răng và hô hàm 2
Niềng răng một ca hô răng và hô hàm

Qua thăm khám lâm sàng, đo trục răng trên phim xquang và xác định mức độ thiếu khoảng trên mẫu hàm, bác sỹ xác định đây là một ca hô do cả răng và xương hàm, trục răng không quá chìa nhưng mức độ nhô của môi khá lớn. Để điều trị cần nhổ răng và thực hiện kỹ thuật kéo răng chạy tịnh tiến (song song), tránh bị quặp, nhằm đem theo phần xương ổ ở chân răng vào cùng với răng.

Niềng răng một ca hô răng và hô hàm 3
Niềng răng một ca hô răng và hô hàm
Share: