Chỉnh nha mặt trong một trường hợp hô hàm 38 tuổi hoàn thành sau 2 năm

Chỉnh nha mặt trong một trường hợp hô

Tình trạng trước khi Chỉnh nha tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm, môi nhô nhiều, răng chìa, cằm lẹm. Một răng nanh hàm dưới bị hỏng tủy, có nang chân răng.

Niềng răng mặt trong một trường hợp hô hàm 38 tuổi hoàn thành sau 2 năm
Chỉnh nha mặt trong một trường hợp hô hàm 38 tuổi hoàn thành sau 2 năm
Phương án Chỉnh nha mặt trong: dùng mắc cài mặt lưỡi CLB đa rãnh, nhổ 2 răng số 4 hàm trên để kéo răng vào chữa hô, hàm dưới nhổ răng nanh hỏng tủy và răng số 4 bên đối diện.

Niềng răng mặt trong một trường hợp hô hàm 38 tuổi hoàn thành sau 2 năm
Chỉnh nha mặt trong một trường hợp hô hàm 38 tuổi hoàn thành sau 2 năm
Kết quả Chỉnh nha mặt trong: mặc dù nhổ lệch nhưng răng vẫn sắp xếp đều đặn cân đối, lồng khớp tốt, cung duy trì dán cả hai hàm. Môi không hô, răng cửa thẳng, góc nghiêng đẹp.

Niềng răng mặt trong một trường hợp hô hàm 38 tuổi hoàn thành sau 2 năm
Chỉnh nha mặt trong một trường hợp hô hàm 38 tuổi hoàn thành sau 2 năm
So sánh ảnh trước và sau Chỉnh nha mặt trong: răng đỡ chìa hẳn, môi không còn nhô ở cả góc chụp thẳng và nghiêng, nụ cười hài hòa hơn do răng thu vào, góc nghiêng cải thiện rất nhiều, mũi và cằm cao hơn.

Niềng răng mặt trong một trường hợp hô hàm 38 tuổi hoàn thành sau 2 năm
Chỉnh nha mặt trong một trường hợp hô hàm 38 tuổi hoàn thành sau 2 năm

Share: