Chỉnh nha mặt trong điều trị thành công một ca hô hàm

Chỉnh nha mặt trong điều trị thành công một ca hô hàm

Chỉnh nha mặt trong điều trị thành công một ca hô hàm
Tình trạng trước khi Chỉnh nha tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên chìa hẳn ra ngoài, hai môi đều nhô nhiều, khớp cắn sâu, khớp hạng II, hô hàm trên nhiều.

Niềng răng mặt trong điều trị thành công một ca hô hàm
Chỉnh nha mặt trong điều trị thành công một ca hô hàm
Phương án Chỉnh nha: dùng mắc cài mặt trong đa rãnh CLB, nhổ 4 răng số 4 và 4 răng số 8, kéo hàm trên vào tối đa bằng minivis.

Niềng răng mặt trong điều trị thành công một ca hô hàm
Chỉnh nha mặt trong điều trị thành công một ca hô hàm
Kết quả Chỉnh nha: răng đều đẹp cân đối, răng cửa được kéo thẳng trục, khớp cắn không sâu, lồng múi tốt, cung duy trì dán ở cả hai hàm. Nụ cười và góc nghiêng đẹp.

Niềng răng mặt trong điều trị thành công một ca hô hàm
Chỉnh nha mặt trong điều trị thành công một ca hô hàm
So sánh ảnh trước và sau Chỉnh nha mặt trong: răng chìa đã được kéo thẳng lại, môi giảm độ nhô, có thể khép kín mà không căng, nụ cười hài hòa hơn do răng thu vào. Góc nghiêng thay đổi rất nhiều, môi thu vào hẳn, cằm và mũi cao hơn.

Niềng răng mặt trong điều trị thành công một ca hô hàm
Chỉnh nha mặt trong điều trị thành công một ca hô hàm

Share: