Chỉnh nha mặt lưỡi thành công mỹ mãn cho một trường hợp vẩu

Chỉnh nha mặt lưỡi

Chỉnh nha mặt lưỡi thành công mỹ mãn cho một trường hợp vẩu

Tình trạng trước khi Chỉnh nha tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: miệng bị hô, răng hai hàm đều chìa nhiều, khó ngậm kín môi. Góc nghiêng hai môi đều nhô nhiều. Hàm dưới khá lộn xộn.

Niềng răng mặt lưỡi thành công mỹ mãn cho một trường hợp vẩu
Chỉnh nha mặt lưỡi thành công mỹ mãn cho một trường hợp vẩu
Phương án Chỉnh nha: vì đang làm ngân hàng cần giao tiếp nhiều nên bạn chọn Chỉnh nha mặt lưỡi bằng mắc cài CLB đa rãnh để không bị lộ. Phương án là nhổ 4 răng số 4, kéo răng cửa vào tối đa để dựng thẳng trục răng và đạt góc nghiêng đẹp.

Niềng răng mặt lưỡi thành công mỹ mãn cho một trường hợp vẩu
Chỉnh nha mặt lưỡi thành công mỹ mãn cho một trường hợp vẩu
Kết quả Chỉnh nha: răng thẳng, hết hô, răng sắp xếp đều đặn. Khớp cắn lồng múi ổn định. Dán cung duy trì cả hai hàm. Nụ cười và góc nghiêng đều rất đẹp.

Niềng răng mặt lưỡi thành công mỹ mãn cho một trường hợp vẩu
Chỉnh nha mặt lưỡi thành công mỹ mãn cho một trường hợp vẩu
So sánh ảnh trước và sau niềng: răng đều hơn, giảm chìa rõ rệt. Môi đã có thể ngậm kín dễ dàng. Nụ cười hài hòa hơn do răng thu vào. Góc nghiêng đẹp hơn do môi được kéo lui, mũi và cằm cao hơn hẳn.

Niềng răng mặt lưỡi thành công mỹ mãn cho một trường hợp vẩu
Chỉnh nha mặt lưỡi thành công mỹ mãn cho một trường hợp vẩu

Share: