Nghiên cứu: So sánh mức độ khó chịu giữa chỉnh nha mặt trong và chỉnh nha mặt ngoài

chỉnh nha mat lươi giá rẻ hà nội

Bài gốc: Comparison of adverse effects between lingual and labial orthodontic treatment A systematic review

Tác giả: Hu Long; Yang Zhou; Ujjwal Pyakurel; Lina Liao; Fan Jian; Junjie Xue; Niansong Ye; Xin Yang; Yan Wang; Wenli Lai

Tạp chí: Angle Orthodontist, Vol 83, No 6, 2013

Đường link: http://www.angle.org/doi/full/10.2319/010113-2.1

Mục tiêu

So sánh mức độ khó chịu giữa chỉnh nha mặt lưỡi và chỉnh nha mặt ngoài thông qua tổng hợp các y văn một cách hệ thống.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tổng hợp hệ thống được sử dụng trong báo cáo này (CRD42012002455) đã được đăng ký tại PROSPERO (International Prospective Register of Systematic Reviews). Thực hiện một tìm kiếm điện tử trên PubMed, Embase, Web of Science, CENTRAL, SIGLE, ProQuest Dissertations & Theses, và ClinicalTrial.gov để tìm các bài báo đã xuất bản từ tháng 1 năm 1980 đến tháng 12 năm 2012. Các yếu tố nghiên cứu chính bao gồm đau và sâu răng; các yếu tố phụ bao gồm khó ăn nhai, khó phát âm, vệ sinh răng miệng và thời gian điều trị. Tiến hành phân tích tổng hợp bằng phần mềm Comprehensive Meta-Analysis phiên bản 2.2.064.

Kết quả

Sáu nghiên cứu được tổng hợp, bao gồm hai thử nghiệm lâm sàng có phân bổ ngẫu nhiên và bốn tử nghiệm lâm sàng. Năm trong sáu yếu tố đã được đánh giá trong các nghiên cứu trên bao gồm đau, khó ăn nhai, khó phát âm, vệ sinh răng miệng, sâu răng; còn yếu tố thời gian điều trị thì chưa được đánh giá. Các yếu tố đau, khó ăn nhai, khó phát âm đã được phân tích thống kê. Phân tích tổng hợp cho thấy tỷ suất chênh là 1,20 (khoảng tin cậy 95% 5 0,30–4,87) đối với đau nói chung, 32,24 (95% CI 514,13–73,55) đối với đau ở lưỡi, 0,08 (95% CI 5 0,04–0,18) đối với đau ở má, 0,11 (95% CI 50,03–0,42) đối với đau ở môi, 3,59 (95% CI 5 1,85–6,99) đối với khó ăn nhai, và 8,61 (95% CI 5 3,55–20,89) đối với khó phát âm.

Kết luận

Tỉ lệ xuất hiện đau nói chung là tương đương giữa chỉnh nha mặt lưỡi và chỉnh nha mặt ngoài. Bệnh nhân điều trị chỉnh nha mặt lưỡi dễ bị đau lưỡi hơn và ít bị đau ở môi má hơn. Chỉnh nha mặt lưỡi làm tăng khả năng khó phát âm. Chưa so sánh được các yếu tố khó ăn nhai, vệ sinh răng miệng, sâu răng và thời gian điều trị trong nghiên cứu tổng hợp hệ thống này.

Share: