Ca lâm sàng: Chỉnh nha mặt lưỡi bệnh nhân răng khấp khểnh bằng mắc cài Incognito

Bệnh nhân nữ đến khám vì lý do chen chúc răng hai hàm. Bệnh nhân bị sai khớp cắn Loại I ở bên trái và sai khớp cắn Loại II ở bên phải (Hình 1). Bệnh nhân lựa chọn mắc cài mặt lưỡi bởi vì mặt ngoài răng bệnh nhân đã bị hủy khoáng và có nhiều đốm trắng. Chúng tôi quyết định nhổ răng 14, 24, 35 và 45 để tạo khoảng làm đều răng và giảm vẩu.

Để giải quyết chen chúc nhóm răng trước hàm trên, răng nanh được di xa trên dây cung NiTi .016″ x .022″ bằng chun chuỗi. Để tránh các răng cửa nghiêng ra trước, ban đầu chúng tôi không đi dây vào các răng cửa (Hình 1B). Nhóm răng phía trước hàm trên được làm đều và khoảng trống nhổ răng còn lại được đóng trên dây cung SS .016″ x .022″ (Hình 1C). Thân mắc cài của các răng cửa trên bên trái lệch về phía xa trên đế mắc cài do ban đầu chen chúc răng không thể gắn ở trung tâm. Giai đoạn hoàn thiện được tiến hành trên dây cung TMA .017 x .025″ (Hình 1D). Không cần bẻ tinh chỉnh.

Hình 1 Điều trị chỉnh nha mặt lưỡi có nhổ răng bằng hệ thống mắc cài cá nhân hóa Incognito, hàm trên.

Ở hàm dưới, các răng hàm nhỏ thứ nhất được di xa trên dây cung NiTi .016″ x .022″ bằng chun chuỗi (Hình 2B). Vì ban đầu răng chen chúc quá nặng nên chỉ buộc dây được vào các răng nanh. Sau khi giải quyết chen chúc ở nhóm răng phía trước, khoảng trống nhổ răng còn lại được đóng trên dây cung SS .016″ x .022″ (Hình 2C). Hoàn thiện được thực hiện trên dây cung NiTi .018″ x .025″. Mắc cài cá nhân hóa loại bỏ bước bẻ tinh chỉnh trong giai đoạn hoàn thiện (Hình 2D). Tổng thời gian điều trị là 18 tháng.

Hình 2 Điều trị chỉnh nha mặt lưỡi có nhổ răng bằng hệ thống mắc cài cá nhân hóa Incognito, hàm dưới.

Share: