Chỉnh nha hô hàm trên, thiếu răng cửa dưới bằng mắc cài mặt lưỡi

niềng răng mặt trong việt anh

Chỉnh nha hô hàm trên, thiếu răng cửa dưới bằng mắc cài mặt lưỡi
Tình trạng trước khi Chỉnh nha: khách hàng nữ 29 tuổi, bị hô hàm trên, răng cửa trên chìa hẳn ra ngoài so với răng cửa dưới do thiếu 1 răng cửa dưới bẩm sinh, khớp cắn hơi sâu, lệch đường giữa hàm dưới.

Niềng răng hô hàm trên, thiếu răng cửa dưới bằng mắc cài mặt lưỡi
Chỉnh nha hô hàm trên, thiếu răng cửa dưới bằng mắc cài mặt lưỡi
Phương án Chỉnh nha: nhổ 2 răng số 4 hàm trên và 1 răng số 4 hàm dưới để giảm hô, hàm trên kéo vào tối đa. Sử dụng mắc cài mặt lưỡi đa rãnh CLB.

Niềng răng hô hàm trên, thiếu răng cửa dưới bằng mắc cài mặt lưỡi
Chỉnh nha hô hàm trên, thiếu răng cửa dưới bằng mắc cài mặt lưỡi
Kết quả Chỉnh nha mặt trong: răng đều đẹp cân đối, khớp cắn chuẩn, lồng múi tốt, không bị sâu. Cung duy trì dán ở cả hai hàm. Răng cửa trên không còn chìa, nụ cười đẹp, góc nghiêng hài hòa.

Niềng răng hô hàm trên, thiếu răng cửa dưới bằng mắc cài mặt lưỡi

Chỉnh nha hô hàm trên, thiếu răng cửa dưới bằng mắc cài mặt lưỡi
So sánh ảnh trước và sau Chỉnh nha: hàm trên giảm hô hẳn, môi trên thu vào, nụ cười đẹp hơn do răng không bị chìa ra. Góc nghiêng đẹp hơn, môi giảm độ nhô, mũi cao hơn, cằm đỡ lẹm.

Niềng răng hô hàm trên, thiếu răng cửa dưới bằng mắc cài mặt lưỡi
Chỉnh nha hô hàm trên, thiếu răng cửa dưới bằng mắc cài mặt lưỡi

Share: