Staging là Gì | Phân Biệt Staging Phân Đoạn Và Staging Đồng Thời

niềng răng mắc cài mặt lưỡi tại hà nội có nguy hiểm không

Một việc quan trọng của kiểm soát di chuyển răng cùng với khay là staging – chỉnh nha mặt lưỡi tại Việt Anh. Staging là chu trình mà tại đó và tốc độ tại, răng được di chuyển với máng.

Hình 19-36 biểu hiện biều đề staging cổ điển. Giống như bảng va chạm, số lượng đường ngang bên trên biểu tượng cho các răng khác nhau, và các trục dọc biểu tượng cho số lượng máng. Khác biệt ở chỗ biểu đồ staging cho phép nha sĩ dùng trong ClinCheck. Các cột dọc màu đen trong biểu đồ chỉ ra thời gian và tốc độ di chuyển chỉnh nha mặt lưỡi. Mỗi số của máng được đại diện cho mỗi giai đoạn. Bạn sẽ chú ý một thiếu sót của biểu đồ staging là ở đó không thể hiện được mức độ di chuyển của răng. Nói cách khác, nó chỉ thông báo chon nha sĩ là răng có được di chuyển hay không. Nha sĩ chỉnh nha mặt lưỡi tại Việt Anh cần sau đó cần tính toán mức độ di chuyển của răng bằng ước lượng tổng số khoảng cách và chia nhỏ ra bằng tổng số khay, giả sử mức độ di chuyển là tương đương xảy ra trong suốt toàn bộ khoảng cách di chuyển.

nieng rang mat trong invisalinNgoài ra, không có cách nào chon ha sĩ biết được di chuyển đó là di chuyển thẳng hay di chuyển xoay. Chỉ biết được duy nhất đó là răng đang di chuyển. Kế hoạch staging ban đầu liên quan đến di chuyển răng từng phần, được thể hiện ở hình 19-36. Quá trình tư duy dựa trên cơ sở về khái niệm cổ điển của neo chặn, khi một nhóm răng được giữ cố định trong khi một nhóm nhỏ hơn thì di chuyển. Sự di chuyển khó khăn thường còn lại đến giai đoạn kết thúc điều trị và kết quả trong việc kéo dài thời gian điều trị bằng cách thêm nhiều giai đoạn bổ sung. Để giảm số lượng quá mức của giai đoạn bổ sung, một số chuyển động khó được đẩy mạnh vượt quá một tỷ lệ hợp lý của di chuyển. Đôi khi nó trở thành một tiên tri tự hoàn rằng các phong trào khó khăn đã không thành công với khay chỉnh nha niềng răng mặt lưỡi. Ngoài ra, những răng được cho là giữ lại ở vị trí như một đơn vị neo chặn đã di chuyển theo cùng một cách mà các đơn vị neo chặn di chuyển với khí cụ cố định.

Phân Biệt Staging Phân Đoạn Và Staging Đồng Thời

Một thay thế khác cho chỉnh nha mặt lưỡi staging phân đoạn là làm theo như điều trị khí cụ cố định mà chặt chẽ hơn là staging đồng thời. Được đề xuất đầu tiên bởi Foy năm 2004 và sau đó được chắt lọc lại và vài năm sau, khái niệm di chuyển đồng thời đã được chấp nhận bởi Align Technology ). Cơ sở cho di chuyển đồng thời đó là tất cả các răng trong mỗi cung hàm di chuyển đồng thời từ giai đoạn đầu tiên đến giai đoạn cuối cùng.

chinh-nha-viet-anhRăng di chuyển theo lệnh nhiều nhất trên tất cả cả các giai đoạn dựa trên lực cho phép tối đa di chuyển răng. Di chuyển một răng khác đồng thời từ ban đầu đến giai đoạn cuối giảm lực kéo cho tất cả các di chuyển khác và tăng khả năng tiên lượng mà không cần răng tổng số máng chỉnh nha mặt lưỡi.

Chúng ta sẽ kiểm tra chúng chi tiết hơn với hàng loạt hình ảnh chụp màn hình từ phần mềm TREAT cung cấp cách đo thực sự của lực dùng để di chuyển răng.  Nếu bạn khảo sát hình 19-38, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả các răng trước đều di chuyển ở mức lực tối đa (.25mm trong một giai đoạn).

Trong Hình 19-39, được quyết định rằng răng bên hàm trên trái đã đạt mức độ giới hạn của răng, những di chuyển từ khi bắt đầu của điều trị kéo dài với tất cả răng chỉnh nha mặt lưỡi khác, kết quả là giảm từ 16 giai đoạn xuống 12 giai đoạn và tất cả răng chấp nhận mức giới hạn răng đều thực sự di chuyển châm hơn ở mỗi giai đoạn trước đó.

Có những thời điểm khi lực tịnh tiến không phải giai đoạn giới hạn mức, nhưng đúng hơn đó là lực quay (Hình 19-39 và 19-40). Hình 19-40 có thể thấy rằng thậm chí dù di chuyển tịnh tiến chịu tốc lực tối đa, lực quay là lớn hơn so với mong đợi. Để tăng khả năng dự đoán điều trị chỉnh nha mặt trong, vận tốc quay phải được giữ dưới 2 độ mỗi giai đoạn (Hình 19-41). Bạn có thể thấy rằng khi vận tốc quay được giảm đến một giới hạn chấp nhận được, số lượng các giai đoạn một lần nữa tăng lên 19 giai đoạn.

Các tác dụng phục của việc giảm lực quay là làm giảm lực tịnh tiến trong cùng một thời điểm. Chú ý giảm lực di chuyển tuyển tính của răng bên hàm trên trái từ .24 mm một giai đoạn sang .15 mm một giai đoạn (Hình 19-38 đến 19-42), và mặc dù có thể tăng số lượng các bước một chút, tiên lượng của kết quả điều trị vẫn tăng nhiều.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng mặc dù một lượng đáng kể các thử nghiệm lâm sàng đã đi vào sự phát triển của mô hình staging, các bác sĩ chỉnh răng có thể luôn luôn yêu cầu tùy chỉnh staging khi nha sĩ cảm thấy nó là cần thiết để cải thiện kết quả điều trị chỉnh nha niềng răng mặt lưỡi tại Việt Anh. Mặc dù không được khuyến cáo bởi Align Technology, có nhiều nha sĩ để có phức hợp di chuyển đã giảm một lượng lớn di chuyển tịnh tiến trong một bước khoảng 0,1 mm trên một giai đoạn và sau đó phát một máng mới trong một tuần dựa trên cơ sở có những máng duy trì có độ –cứng lớn hơn. Mặc dù kết quả trong hai hay nhiều máng, tổng thời gian điều trị vẫn là như nhau.

Share: