Cài Đặt Giả Lập Chương Trình ClinCheck Để Niềng Răng

Cài Đặt Giả Lập Chương Trình ClinCheck 2.0 là một trong những bước quan trọng để thực hiện điều trị chỉnh nha mặt trong bằng phương pháp mắc cài Invisalign

Khi dấu được chuyển đến Align Technology ở Santa Clara, California, chúng được sử dụng công nghệ quét CT scan công nghiệo để tạo nên mẫu giả lập 3D. Kĩ thuật viên sử dụng khớp cắn phù hợp nhất dựa trên những bề mặt mòn và các điểm tiếp xúc giả lập cùng với hình ảnh trong miệng cung cấp các thông tin ăn khớp với mẫu chỉnh nha mặt lưỡi.

Điều quan trọng là hiểu được rằng dấu khớp cắn được gửi cùng với dấu được sử dụng để xác định khớp cắn chỉ khi hình ảnh có chất lượng tồi (Hình 19-15)

Khi dấu giả lập được hoàn thành, chúng được phân chia bằng phần mềm nhận dạng ranh giới để xác định cho từng răng. Điều quan trọng cần nhớ để bàn luận sau này là dấu thông thường không lấy được các bề mặt giữa kẽ của các răng, vì thế phần mềm cần phải xử lý thông tin và đánh giá vị trí của các bề mặt kẽ giữa các răng và vùng tiếp xúc. Khi điều đó hoàn thành, các chân răng giả lập được hình thành. (Hình 19-16).

Người kĩ thuật viên tạo lại đường viền lợi giả lập sử dụng phần mềm morphing-type để mô phỏng tình trạng lợi khi được nhìn trên hình ảnh lâm sàng, hỗ trợ cho phương pháp chỉnh nha mặt trong (Hình 19-17).

Công việc chuẩn bị được hoàn thành tại thời điểm này, và mẫu giả lập được tự động hóa để tiến hành ĐIỀU TRỊ (Align Technology, Inc.) để hoàn thành thiết lập giả lập và bắt đầu. ĐIỀU TRỊ là phần mềm thuộc sở hữu của Align Technology sử dụng để tính toán quá trình điều trị và thiết lập mẫu giả lập để sản xuất máng chỉnh nha. Đó là một phần mềm đồ họa 3D phức tạp mà mang đến một quá trình kiểm soát vị trí của răng và mức độ di chuyển của răng rất tốt.

Nó không  phảo là phần mềm để các nhà chỉnh nha sử dụng để chỉnh nha mặt lưỡi xem mẫu giả lập mà được gọi là ClinCheck  và sẽ được nói đến ở chương sau. Khi cài đặt giả lập hoành thành và được nha sĩ chấp nhận, một loạt các mô hình bằng nhựa được sản xuất sử dụng kĩ thuật in bản thạch trên mẫu mà máng được làm bằng quá trình tạo dạng bằng nhiệt.

Sản xuất kĩ thuật số trực tiếp

Do lấy dấu PVS mất nhiều thời gian và đắt, đưa chúng đến Align Technology, quét chúng khi được nhận, quá trình tiếp theo là chuyển dữ hình ảnh thành định dạng có thể sử dụng, vì thế cần phải tìm một phương pháp chuyển đổi trực tiếp kĩ thuật số của cung răng sang hình ảnh 3D có thể sử dụng được. Ngày nay, có hai kĩ thuật đầy triển vọng là CT cone beam (CBCT) và quét quang học trong miệng. Cả hai kĩ thuật đều có khả năng cho một hình ảnh đủ chất lượng cao mà nha sĩ có thể lấy hình ảnh trực tiếp từ phòng khám của họ và chuyển dữ liệu tự động đến Align Technology để làm khí cụ chỉnh nha mặt lưỡi. Ưu điểm của lấy dấu trực tiếp kĩ thuật số của cung hàm là (1) không  cần thiết phải lấy dấu PVS và loại trừ những lỗi trên lâm sàng tiềm tàng của chúng và (2) giảm thời gian cần thiết để sản xuất khí cụ bởi hình ảnh có thể chuyển ngay trực tiếp đến Align Technology qau Internet. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thử thách tồn tại với cả hai phương pháp.

ClinCheck

Phần mềm được nha sĩ sử dụng tại phòng khám có tên là ClinCheck (Hình 19-17). ClinCheck cho phép nha sĩ nhìn được quá trình điều trị trong tất các các khía cạnh cũng như sử dụng một giai đoạn quá trình điều trị để quan sát sự di chuyển của từng răng cũng như đo lường khả năng di chuyển mong muốn mà thương hợp sinh học.

Lợi ích lớn nhất của ClinCheck là phần mềm hữu dụng để chuẩn đoán phương pháp điều trị. Nó có thể đưa ra một kế hoạch điều trị, như không nhổ răng cùng với nong rộng cung hàm và đưa răng ra trước nếu như có chen chúc. Kết quả có thể được quan sát và so sánh với quá trình điều trị sử dụng nhổ răng khác hoặc giảm khe hở giữa 2 răng. Mặc dù kết quả điều trị không thể xếp chồng lên nhau, nhưng chúng có thể được đặt trên mô hình giả lập để đánh giá (Hình 19-19).

Công cụ superimposition là một trong các công cụ dành co nha sĩ đánh giá kết quả có thể đến, sẽ được nói tới chỉnh nha mặt trong. Nhóm đầu tiên của các công cụ là công cụ thao tác bằng tay mô hình giả lập đặt ở phía trái của màn hình (Hình 19-20). Align Technology cung cấp cho nha sĩ một vài cách để thao tác bằng tay với mô hình giả lập. Đầu tiên là click chuột đơn giản vào mẫu và kéo để xem. Một vài người gặp khó khăn trong ciệc kiểm soát sự di chuyển khi sử dụng phương pháp mày. Cách tiếp theo là xác định cách nhìn (Hình 19-21). Xác định góc nhìn cho phép một cái click chuột vào xác định trước góc độ của mô hình hoặc quá trình thông qua các hình ảnh lần lượt. (Hình 19-22) để có thể khám khớp cắn và sự sắp xếp chỉnh nha mặt trong.

clink-check-2-0Hình 19-18 Dao diện sử dụng của ClinCheck 2.0.

superimpostionHình 19-19 Công cụ Superimposition cho thấy ban đầu là màu xanh, cuối cùng là màu trắng.

cong-cu-dieu-khien-gia-lap

Hình 19-20 Công cụ điều khiển mô hình giả lập.

cong-cu-dieu-khien-gia-lap-1

Hình 19-21 Xem trước hình ảnh bằng một click chuột.

cong-cu-dieu-khien-gia-lap-3

Hình 19-22 Xác định hình ảnh lần lượt (chú ý Vùng răng trước đang được chọn).

Hình 19-23 Thư viện ảnh.

cong-cu-dieu-khien-gia-lap-4
Hình 19-24 Các nút để định hướng.

cong-cu-dieu-khien-gia-lap-5
Hình 19-25  Navigation wheels và zoom control.

cong-cu-dieu-khien-gia-lap-6

Hình 19-26 Minh họa các nút.

 Công cụng cụ tiếp theo là “Bộ sưu tập hình ảnh” (gallery views), cho phép nha sĩ có thể nhìn từng cung hàm hoặc hai cung hàm một cách riêng biệt, hoặc là ghép 6 hình riêng biệt (Hình 19-23).

Di chuyển xuống bên trái của giao diện, có một nhóm  bốn nút định hướng mà cho phép người sử dụng di chuyển mô hình quanh màn hình, phóng to hoặc thu nhỏ toàn bộ, xoay mô hình hoặc phóng to đến các vị trí xác định bằng click chuột  vào điểm mong muốn (Hình 19-24).

Bên dưới các nút định hướng là nhóm ba thanh điều chỉnh cho phép người dùng một phương pháp khác để xoay mô hình trong bất kì mặt phẳng nào. Ngay lập tức bên dưới thanh định hướng là một công cụ thu phóng mà cho phép ngừoi dùng tang hay giảm dần dần kích thước của mô hình hoặc đơn giản là gõ vào số lần phóng đại mong muốn (Hình 19-25).

Kéo dài bên trên sang bên phải của “gallery views” là một nhóm các nút minh họa (Hình 19-26). Chúng cho phép người dùng ẩn hoặc hiện mô hình hàm trên hoặc dưới, số lượng răng, attachments, các gợi ý giảm khoảng tối giữa hai răng, sai vị trị, công cụ kẻ ô, các giai đoạn overcorrection, mục tiêu chỉnh vị trí cuối cùng cho những răng mọc một phần, và hỉnh thị bóng răng trên màn hình.

Những nút được bật tắt dễ dàng bằng cách click chuột. Chú ý rằng cài đặt ban đầu dành cho IPR prescription, attachments và comments được bật từ đầu và đánh số răng, superimposition và công cụ kẻ ô được tắt từ đầu.

Một ví dụ của công cụ kẻ ô được thể hiện ở Hình 19-27. Chú ý rằng công cụ hữu dụng ở phía trên bên trái cho phép sử dụng định hướng kẻ ô bằng tay để chỉnh nha mặt trong.

Thước đo kẻ ô có thể thay đổi được nếu cần và thanh định hướng có thể điều chỉnh để tất cả vị trí của mẫu cùng với ô kẻ.

Đây là một công cụ rất rốt để lượng giá sự đối xứng, hình dạng cung hàm, khoảng trống dành cho implant hoặc veneer, tổng lượng thực sự để làm rộng hoặc kéo vào, v.v…

Ở phía dưới, bên trái là một danh mục kéo thả các công cụ để điều chỉnh loại ô kẻ.

Di chuyển lên trên, ở giữa của màn hình là một hướng dẫn giảm khoảng kẽ hai răng (interproximal reduction – IPR). IPR sẽ được nói đến ở chương sau. Giao diện ban đầu của hướng dẫn IPR được bật nếu cần, nó sẽ tự động xuất hiện trừ khi người dung tắt chúng. Chi tiết hướng dẫn khi nào và ở đâu IPR sẽ được thể hiện (Hình 19-28).

Bên phải của màn hình là phần Comments. Comments được hiện thị thành hai màu : một thiết kế để ghi bình luận của nha sĩ và phần khác thiết kế để điền bởi kĩ thuật viên TREAT.

Comments được hiển thị ở chế độ ban đầu mặc dù nha sĩ có thể click vào biểu tượng làm việc ở phía trên của thanh công cụ bên phải để thấy được cài đặt giả lập trong một chế độ lớn hơn và ẩn đi comments.

Nhìn được Comments cùng lúc với mẫu giả lập rất hữu dụng trong việc làm tăng khả năng giao tiếp giữa nha sĩ và kĩ thuật viên (Hình 19-29).

Phần cuối cùng ở bên dưới phải của màn hình, đó là một tab để đồng ý hoặc chỉnh sửa lại cài đặt. Khi chỉnh sửa cài đặt, bình luận đầu tiên được thêm và sau đó chúng được cho ý kiến, nếu được nha sĩ đồng ý, sẽ chuyển sang khu vực khác (Hình 19-30,A).

Một lựa chọn khác là sử dụng hệ thống thay đổi được hướng dẫn, là một phần mềm đưa ra hàng loạt các câu hỏi để gợi ý người dùng trong điều trị chỉnh nha mặt trong(Hình 19-30, B). Các bình luận có thể được chấp nhận tất cả trong một lần (19-31). Khi đồng ý cài đặt, có một màn hình để khẳng định nhằm mục đích tránh xảy ra các sai lầm trong cài khi click nhầm bút (Hình 19-32).

ClinCheck là một phần mềm mạnh cho chẩn đoán phương pháp điều trị chỉnh nha mặt trong. Nó cho phép nha sĩ thấy được điều trị ở mọi khía cạnh từ khi bắt đầu đến khi kết thúc và kế hoạch cho các vấn đề gặp phải trước khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, nó mạnh mẽ chỉ như người sử dụng tạo nên nó, vì thế để tiện lợi và thông dụng hơn thì nên sử dụng cả hai, cách hay dử dụng hơn là sử dụng nó với tiềm năng hoàn toàn.

Bằng công cụ này, chúng ta đã có thể tạo chính xác mô hình răng để hỗ trợ chỉnh nha mặt trong bằng phương pháp Invisalign.

Share: