minivis neo chặn
Minivis neo chặn

Hỗ trợ neo chặn bằng minivis Neo chặn có thể hiểu nôm na là kiểm soát quá trình di chuyển răng và loại bỏ các di chuyển răng không mong muốn. Có nhiều phương pháp neo chặn nhưng minivis là phương pháp hiệu quả nhất, không phụ thuộc vào sự hợp tác của bệnh nhân,…