Bác sỹ cộng sự DDS

bac si chinh nha

Chứng nhận đào tạo liên tục “Kỹ thuật sửa soạn phục hình” của viện đào tạo răng hàm mặt

Chứng chỉ đào tạo Implant Nha khoa của bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba

Chứng nhận tham gia khoá học “Nội nha thực chiến”

  • Phạm vi điều trị:
    • Niềng răng mắc cài thông minh
    • Niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ
    • Niềng răng mặt trong
Share: