Bác sỹ cộng sự SSO

Chứng chỉ chỉnh nha SSO ( Seft Study Orthodontics), Invisalign TC.

Tham dự các lớp đào tạo chuyên sâu về phục hình thẩm mỹ và nội nha

  • Phạm vi điều trị:
    • Niềng răng mắc cài thông minh
    • Niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ
    • Niềng răng mặt trong
    • Niềng răng bằng khay invisalign
Share: