Trường hợp vẩu, răng lộn xộn được khắc phục bằng mắc cài kim loại, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng bị vẩu, môi nhô, răng hàm dưới lộn xộn, hàm trên chìa

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, hàm trên căm 2 vis, kéo lùi răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn trùm cắn chìa bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: trục răng thẳng, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ vẩu rất nhiều, cằm đỡ lẹm

Share: