Trường hợp răng lộn xộn, khớp cắn sâu được dàn đều lại bằng mắc cài pha lê buộc chun Hàn Quốc

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa vênh ra như răng thỏ, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: không nhổ răng, mài kẽ răng tạo khoảng và dùng mắc cài pha lê kết hợp dây cung sắp đều lại răng

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, răng cửa không vênh ra nữa, khớp cắn lồng múi tốt, độ cắn trùm vừa phải

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết khấp khểnh, hết khớp cắn sâu, nụ cười tự tin hơn, sau niềng khách hàng sẽ cắt lợi mài xương ổ để chữa hở lợi

Share: