Trường hợp răng lộn xộn khớp cắn sâu đã bọc sứ 2 răng cửa được niềng răng mắc cài pha lê thành công không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm dưới lộn xộn, khớp cắn sâu, đã bọc sứ 2 răng cửa, đường giữa 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: mài kẽ răng tạo khoảng sắp đều răng, cắm vis kéo lùi hàm trên giảm chìa, không nhổ răng

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê:  răng đều, trục răng thẳng, đường giữa cân đối, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết khấp khểnh, hết khớp cắn sâu, đường giữa hết lệch

Share: