Trường hợp răng lộn xộn, hô được Chỉnh nha thành công bằng mắc cài mặt lưỡi

Một bạn nữ 26 tuổi đến tư vấn Chỉnh nha tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu bác sĩ Việt Anh để cải thiện tình trạng răng khấp khểnh, lộn xộn, khớp cắn ngược và hô. Tình trạng răng ban đầu của bạn khá tệ, có một chiếc đã bị sâu hỏng. Vì đã đi làm nên bạn muốn phương pháp niềng mặt trong để không bị lộ.

Trường hợp răng lộn xộn, hô được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi
Trường hợp răng lộn xộn, hô được Chỉnh nha thành công bằng mắc cài mặt lưỡi
Phương án Chỉnh nha mặt trong là nhổ 4 chiếc răng số 4 (trong đó có 1 chiếc bị sâu hỏng) để tạo khoảng sắp đều răng và kéo răng cửa vào giảm hô. Hàm trên sẽ kéo lui tối đa bằng 2 minivis.

Trường hợp răng lộn xộn, hô được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi 2

Trường hợp răng lộn xộn, hô được Chỉnh nha thành công bằng mắc cài mặt lưỡi
Sau 2,5 năm Chỉnh nha mặt trong, ca niềng đã hoàn tất. Các răng được sắp xếp đều đặn, cân đối, lồng múi tốt, không còn tình trạng cắn ngược. Răng đỡ chìa, nên môi thu vào, không còn bị hô. Cung duy trì dán ở cả hai hàm để giữ ổn định lâu dài.

Trường hợp răng lộn xộn, hô được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi 1
Trường hợp răng lộn xộn, hô được Chỉnh nha thành công bằng mắc cài mặt lưỡi
So sánh ảnh trước và sau Chỉnh nha mặt trong: răng đều hơn, nụ cười tự tin hơn do răng được kéo thẳng. Góc nghiêng giảm hô khá nhiều, hiện tại rất hài hòa.

Trường hợp răng lộn xộn, hô được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi 3
Trường hợp răng lộn xộn, hô được Chỉnh nha thành công bằng mắc cài mặt lưỡi 3

Share: