Trường hợp răng khấp khểnh, răng cửa cụp, cười hở lợi, khớp cắn sâu, thiếu 2 răng cửa hàm dưới được khăc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa cụp, khớp cắn sâu, răng lộn xộn, cười hở lợi, hàm dưới thiếu 2 răng cửa, đã làm cầu sứ 3 răng cửa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: hàm dưới cắt nhịp cầu kéo khít lại, hàm trên nhổ 2 răng số 4, cắm 2 vis hàm trên

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi tốt, răng đều, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, đường giữa 2 hàm cân đối hơn, nụ cười đẹp hơn đỡ hở lợi, góc nghiêng đỡ hô

Share: