Trường hợp răng khấp khểnh nặng, khớp cắn sâu được niềng răng thành công bằng mắc cài pha lê có nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh cả 2 hàm, nụ cười không được thẩm mỹ, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng để tạo chỗ trống dàn đều lại răng

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, nụ cười hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết khấp khểnh, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn hẳn, góc nghiêng đỡ hô

Share: