Trường hợp răng khấp khểnh nặng, khớp cắn ngược, móm được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi hai rãnh, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, cắn ngược răng cửa, góc nghiêng thấy môi dưới trề, móm

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng tạo khoảng sắp đều răng hai hàm, chỉnh khớp cắn ngược

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, có độ cắn phủ hàm trên ra ngoài hàm dưới

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết khớp cắn ngược, 

Share: