Trường hợp răng khấp khểnh nặng, khớp cắn hở, vẩu được khắc phục bằng mắc cài pha lê, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, khớp cắn hở 2 bên, răng cửa chìa, góc nghiêng vẩu, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng tạo chỗ sắp đều răng và kéo lùi răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, trục răng cửa thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết khấp khểnh, hết khớp cắn hở, răng đỡ chìa, góc nghiêng đỡ vẩu nhiều, cằm đỡ lẹm

Share: