Trường hợp răng hô,chìa, khớp cắn sâu được điều trị thành công bằng mắc cài kim loại tự buộc sau 1,5 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng vẩu, góc nghiêng môi nhô, miệng khó ngậm kín, răng chìa ra ngoài

Phương án niềng răng mắc cài kim loại tự buộc: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm vis để kéo lùi tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, đỡ khớp cắn sâu, miệng có thể ngậm kín, góc nghiêng môi đỡ nhô

Share: