Trường hợp răng chìa, đường giữa 2 hàm lệch nhau, mất răng số 6 hàm trên được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, môi hơi nhô, đường giữa 2 hàm lệch nhau, mất răng số 6 hàm trên bên phải

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ thêm 3 răng số 4, kéo đóng khoảng mất răng số 6

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục, khớp cắn ổn định, đường giữa 2 hàm trùng nhau

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, khít khoảng mất răng không cần trồng răng, góc nghiêng đỡ hô, cằm dài hơn

Share: