Trường hợp quá phát hàm dưới, khớp cắn ngược, răng lộn xộn được điều trị thành công bằng mắc cài kim loại tự buộc, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn, khớp cắn ngược, nụ cười không tự tin, góc nghiêng môi dưới và cằm nhô ra, khớp cắn hạng III

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, tạo khoảng sắp đều răng, hàm dưới cắm thêm 2 vis để kéo lùi toàn hàm ra sau

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp, có độ cắn phủ hàm trên ra ngoài hàm dưới, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: tương quan hạng III chỉnh về hạng I, hết khớp cắn ngược, hết khấp khểnh, đẹp trai lên nhiều, nụ cười tự tin hơn, góc nghiêng đẹp hơn

Share: