Trường hợp nhiều khe thưa do thiếu răng, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài kim loại, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: thiếu 2 răng cửa hàm trên, nhiều khe thưa hàm trên, mất 1 răng hàm hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: kéo đóng khe thưa hàm trên, làm phẳng cung răng, trồng implant ở hàm dưới

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn phủ lý tưởng, sau niềng khách hàng sẽ phục hình lại răng nanh cho giống răng cửa và cắt lợi mài gồ xương ổ răng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khớp cắn sâu, hết khe hở răng, nụ cười đẹp hơn hẳn

Share: