Trường hợp hô, răng chìa nhiều thay đổi rõ rệt sau khi niềng răng mắc cài pha lê tự buộc, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, môi nhô ra trước, răng cửa 2 hàm chìa, răng hơi lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng, hàm trên cắm  2 vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: trục răng cửa thẳng, khớp cắn lồng múi chuẩn, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng hết chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ vẩu hẳn, môi không còn bị nhô ra

Share: