Trường hợp hô, răng chìa được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, hơi khấp khểnh, góc nghiêng môi nhô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, tạo chỗ kéo lùi răng cửa 2 hàm. Không dùng vis.

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: Răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi chuẩn, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn không bị mồm toàn răng, góc nghiêng hết hẳn hô

Share: