Trường hợp hô nặng, răng chìa, khớp cắn sâu được niềng răng mắc cài pha lê thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô khá nhiều, môi nhô ra ngoài, răng cửa chìa nhiều, hàm dưới lộn xộn, khớp cắn sâu

 

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng, hàm trên cắm 2 vis để kéo răng cửa vào nhiều nhất có thể

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm lý tưởng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng hết chìa, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn hẳn, góc nghiêng gần như hết hô, cằm hết lẹm

Share: