Trường hợp hô, môi dày, răng thưa được khắc phục bằng niềng răng mắc cài kim loại Hàn Quốc có nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: góc nghiêng vẩu nhiều, môi dày, răng chìa, thưa răng cửa hàm trên, cung cười đảo ngược, hàm dưới lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa giảm chìa, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, cung răng phẳng đẹp, khớp cắn lồng múi chuẩn, trục răng thẳng 

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết chìa, hết khe răng thưa, góc nghiêng gần như hết hô, môi đỡ dày hẳn, hết tình trạng khấp khểnh hàm dưới