Trường hợp hô, khấp khểnh nặng được khắc phục bằng mắc cài pha lê, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, 2 chiếc răng cửa tụt hẳn vào trong, góc nghiêng hô nhiều, cằm lẹm, đường giữa 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng, sắp đều lại răng và kéo lùi  răng cửa giảm hô, cắm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều đẹp, trục răng thẳng, đường giữa cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô đáng kể, cằm đỡ lẹm

Share: