Trường hợp hô hàm trên, khớp cắn sâu, thiếu 2 răng cửa dưới được điều trị bằng mắc cài kim loại, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên, khớp cắn sâu, thiếu 2 răng cửa dưới, hàm trên đã bọc sứ 1 răng số 5

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng ở hàm trên trong đó có răng bọc sứ, hàm trên cắm 2 vis kéo lùi tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, trục răng cửa thẳng, độ cắn trùm bình thường, đường giữa cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: đỡ lệch đường giữa 2 hàm, hết khớp cắn sâu, răng đỡ chìa, góc nghiêng đỡ hô hẳn

Share: